Notaris

Wil u een andere woning kopen en een nieuwe hypotheek afsluiten, dan moet er ook een hypotheekakte en transportakte bij het Kadaster worden ingeschreven. De transportakte is het document waarin de vorige eigenaar van de woning het pand aan je overdraagt. De hypotheekakte is de overeenkomst die je sluit met de bank over je hypotheek. Hierin staan de specificaties van de hoogte, betaalwijze en voorwaarden en de hypotheekrente.

De (kandidaat)notaris en dus de juridisch onafhankelijk adviseur legt de gemaakte afspraken en verklaringen rechtsgeldig vast in een notariële akte. Deze akte geeft later houvast bij conflicten of als bepaalde zaken veranderen. Cliënten krijgen een afschrift van de akte. De akte zelf wordt bewaard in het archief van het notariskantoor. De (kandidaat-)notaris neemt ook de werkzaamheden die rechtstreeks of zijdelings uit een akte voortkomen voor zijn rekening. Denk aan het (laten) bijwerken van registers van onroerend goed, huwelijkse voorwaarden, naamloze en besloten vennootschappen, stichtingen en coöperaties.

Meestal heeft de notaris een gratis inloopspreekuur waar u alle info en kosten kunt opvragen. Makelaardij West-Friesland heeft geen afspraken of contracten met een notariskantoor, wij zijn 100% onafhankelijk.
 
Afspraak maken   0228 851 853